Što je e-značka?

Povećajte svoj kredibilitet u očima potencijalnih klijenata...

Što je e-značka?

E-značka predstavlja marketinški alat kojeg možete koristiti na svojoj web stranici i time povećati kredibilitet u očima svojih potencijalnih klijenata.

 

Tko ostvaruje pravo na korištenje e-značke?

Pravo na korištenje e-značke ostvaruju oni polaznici koji su redovito sudjelovali na predavanjima, rješavali radne listove te uspješno položili završni ispit.

Ako ste u programu sudjelovali online, pravo na korištenje e-značke imaju oni članovi koji su redovito pratili predavanja online, rješavali radne listove, redovito sudjelovali u individualnim konzultacijama sa svojim mentorom te uspješno položili završni ispit.

 

Kako se koristi e-značka?

E-značku imate pravo objaviti na svojoj web stranici (što uključuje i Facebook i ostale društvene web stranice). Zajedno sa e-značkom imate pravo na otvaranje svojeg profesionalnog profila na ovoj web stranici. E-značka će aktivnim linkom biti povezana na vaš profesionalni profil na ovoj stranici tako da će vaši potencijalni klijenti moći pregledati vaš profesionalni profil i saznati više informacija o vama – i uvjeriti se da je e-značka autentična.

Primjer stranice sa vašim profesionalnim profilom = kliknite OVDJE

 

E-značka

 

 

O programu na HTV 1

Što je life coaching?

Što je e-značka?

E-značka  

Kliknite OVDJE i saznajte više

Facebook