Osnovna načela TT COACHING® programa

Biti sretan i ispunjen najveća je ljudska motivacija koja se skriva u pozadini svih naših želja i ciljeva.

U kontekstu TT COACHING® programa sreća znači iskustvo ispunjeno ljubavlju, radošću i mirom uz istodobno postojanje snažnog osjećaja smisla i svrhe.

TT COACHING® program ima ograničeni doseg glede profila ljudi i područja primjene. U pitanju je isključivo rad s punoljetnim ljudima koji su mentalno zdravi, visoko motivirani za stvaranje željenih promjena, voljni povremeno napustiti „zonu ugode“, te izdvojiti dovoljno vremena i energije u svrhu rada na sebi.

Life Coach nije terapeut svom klijentu, ni iscjelitelj, ni guru, već partner koji mu pomaže maksimalno otključati potencijal koji klijent već ima u sebi.

Osim ako nije posebno za to educiran te ima odgovarajuću državnu licencu, life coach ne smije prihvatiti klijenta koji boluje od dijagnosticiranih psihičkih oboljenja ili na bilo koji drugi način pomagati klijentu rješavati psihičke probleme.

U temeljne vrijednosti TT COACHING ® programa spadaju: autentičnost, transparentnost, duhovnost, otvorenost za nove ideje, povjerenje, stručnost, cjeloživotna edukacija, povjerenje i „win-win“ pristup klijentima.

U sebi imamo sve resurse potrebne za stvaranje života koji smo došli živjeti. Sukladno tome, moglo bi se slobodno reći da je svatko od nas najveći ekspert za svoj život. Najviše što coach može napraviti za svojeg klijenta jest pomoći mu da on sam osvijesti i aktivira svoje postojeće resurse te ukloni sve unutarnje i vanjske prepreke koje bi mu pritom mogle smetati.

Da bismo, kao coachevi, vjerovali u ljudski potencijal, moramo provoditi što više vremena usklađeni s potencijalom u sebi. Radeći neprekidno na otključavanju svojeg potencijala, lakše nam je pratiti klijenta na putu otključavanja njegova potencijala.

Svaka osoba u sebi ima urođene temeljne vrijednosti, talente i sposobnosti. Što više oblikujemo svoj život sukladno svojim urođenim vrijednostima, talentima i sposobnostima, lakše nam je živjeti sretno i ispunjeno. Naše temeljne vrijednosti, urođeni talenti i sposobnosti nisu nastali slučajno. Oni imaju jasnu svrhu. Osvještavajući svoje urođene temeljne vrijednosti, talente i sposobnosti, jasnija nam je i svrha zašto oni postoje.

Iz perspektive TT COACHING ® programa, postoje samo dvije vrste ciljeva: autentični ciljevi i tuđi ciljevi. Autentični su oni ciljevi koji rezoniraju sa željama koje su odraz najdubljeg dijela nas samih te su u skladu s našom životnom svrhom. Jedino postavljanjem i realiziranjem autentičnih ciljeva, živimo život za koji smo stvoreni i uvažavamo samoga sebe. Važan posao coacha jest stalno voditi računa da klijent radi na autentičnim ciljevima.

Osobni uvid klijenta neusporedivo je snažniji i učinkovitiji od savjeta koji mu može pružiti njegov coach. Stoga glavna svrha coacha nije savjetovati klijentu da nešto napravi ili ne napravi, već mu pomoći, koristeći različite pristupe i metode, da željene odgovore pronađe u sebi.

Jedino osobnim uvidom klijent može probuditi motivaciju u sebi koja mu je nužno potrebna kako bi mogao stvoriti i dugoročno održati pozitivne promjene.

Glavni je inicijator klijentove promjene motivacija, a ne informacija. Informacija može koristiti klijentu tek nakon motivacije. Klijent koji nije dovoljno motiviran za promjenu koju želi postići nije prikladan za coaching proces.

Osobna promjena je proces koji ima svoje zakonitosti. Što smo više upoznati s navedenim zakonitostima, putovanje kroz proces promjene nam je lakše, ugodnije i evolutivnije. Zadatak je coacha upoznati klijenta sa zakonitostima koje prate proces osobne promjene i biti mu maksimalna podrška u procesu.

Trajna pozitivna promjena postiže se jedino onda kada je klijent voljan prihvatiti potpunu odgovornost za svoj život i svoje izbore pa čak i ako u dotičnom trenutku nije u stanju vidjeti poveznicu između svojih izbora i trenutne životne situacije. S obzirom na to da svojim mislima stvaramo svoju stvarnost, preuzeti potpunu odgovornost za svoj život prije svega znači preuzeti potpunu odgovornost za misli koje mislimo i emocije koje osjećamo.

Svaki je klijent jedinstven i zahtijeva jedinstven pristup. Pokušavati utjecati na klijenta da se prilagodi pojedinoj „metodi“ ili „tehnici“ velika je pogreška i negacija klijentove jedinstvenosti.

Odnos između klijenta i coacha prvenstveno se temelji na maksimalnom povjerenju, iskrenosti, uvažavanju i poštovanju.

Jedna je od osnovnih postavki TT COACHING ® programa da klijent uvijek ima važan razlog zašto nešto radi ili ne radi. Coach to poštuje.

Tek onda kada se klijent u potpunosti osjeća uvaženim i shvaćenim od strane coacha, spreman je saslušati coacha i razmisliti o njegovim pitanjima, idejama i eventualnim sugestijama.

Coach od svojih klijenata stvara svjesne i odgovorne lidere, a ne sljedbenike ili pojedince ovisne o njegovoj podršci i savjetima.

Emocije imaju višestruku ulogu u našim životima. Razvijanje emocionalne svjesnosti jedna je od važnijih postavki TT COACHING ® programa.

Mi smo prije svega duhovna bića. Naša je prava priroda duhovna. Razvijanje odnosa i usklađivanje s duhovnim dijelom sebe nužan je preduvjet sretnog i ispunjenog života. Česta prisutnost raznih strahova i zabrinutosti u našem životu, prije svega znači da se prvenstveno oslanjamo na svoju osobnu snagu, a ne na snagu Duha prisutnog u svima nama.

Iz perspektive TT COACHING ® programa, stres znači prisutnost jedne ili više neželjenih emocija u našem tijelu – neovisno o načinu kako su one nastale. Što je intenzivnija neželjena emocija, stres je veći. Uzroci stresa mogu biti neograničeni. Sve što nam može uzrokovati neželjenu emociju ili emocije, može nam uzrokovati stres. S obzirom na to da nam emocije jasno signaliziraju kvalitetu misli koje mislimo, stres, odnosno neželjene emocije, samo su pokazatelji da u trenutku dok ih osjećamo mi ne mislimo misli koje podržavaju našu dobrobit. Sukladno navedenom, stres nije naš neprijatelj. On je naš mudri i dobronamjerni prijatelj koji se uvijek pojavi onda kada mislimo „krive“ misli – način i smjer razmišljanja koji nije u skladu s našom duhovnom prirodom i ne podržava ljubav, radost i mir u našem životu.