Kako stvoriti jedinstveni prodajni prijedlog

Stvaranje kvalitetnog jedinstvenog prodajnog prijedloga može biti jedan od vaših važnijih poslovnih poteza. Da biste pratili današnje predavanje molim proučite poglavlje skripte br. 3 koje se bavi stvaranjem jedinstvenog prodajnog prijedloga.